JÄRVEKÜLA LASTEAIA HUVIRINGID 2020/2021 ÕPPEAASTAL

MUUSIKA

Muusikaringis arendame lapse musikaalsust. Õpime lastelaule, harjutame laulmist rühmades ja ka üksikult. Arendame rütmitunnet, mängime rütmipillidega, saadame rütmipillidel laule, harjutame pillimängu iseseisvalt ja ansamblis. Mängime rütmimänge, laulumänge, liikumismänge. Eesmärk on arendada muusikalisi võimeid, kõneoskust, rütmitaju, kuulmismeelt.

TANTS

Tundides arendatakse lapse kehalisi võimeid ja aidatakse kaasa lapse individuaalsele eakohasele arengule. Tantsutunnid põhinevad üldfüüsilisel tantsutreeningul, kus õpitakse oma keha tundma ja tunnetama. Õpitakse lisaks klassikalise tantsu lihtsamaid tantsusamme ja elemente.


KUNST

Kunstiringi on oodatud igas vanuses lapsed, kes tunnevad huvi luua oma väikeste kätega imelist kunsti ning põnevaid meisterdusi. Kogu loomisprotsess on mänguline ning selle kaudu arenevad lapse tunnetuslikud ja loomingulised võimed ning ta omandab hulga vajalikke oskusi. Kunstitegevustest saab laps uusi kogemusi, elamusi, rõõmu ja rahulolu ning võimalust väljendada oma maailmanägemist. Ergutame käelise tegevuse kaudu lapse loovust, uudishimu, kujutlus- ja algatusvõimet.

TEADUSRING

Teadusringis uurime lastega, kui palju kaalub õhk, ehitame lihtsatest vahenditest õhuniiskuse mõõtja, paneme metalli vee peale hõljuma jne.
Meie eesmärgiks on kasvatada lastes uudishimu, julgust esitada küsimusi, analüüsivõimet ning teadmisi kogu sellest imelisest maailmast meie ümber.
Sellel aastal on esiplaanil sellised teemad nagu jõud ja energia, heli ja helilained, valgus, elekter ja magnetism ning vedelikud ja rõhk.

KERAAMIKA

Keraamikaringi on oodatud väikesed savihuvilised.
Savi on materjal, mille kaudu saame avastada maailma enda ümber ning iseennast
maailmas. Saviga tegutsemise juures on eelkõige tähtis protsess, mille käigus samaaegselt
areneb loovus ja kasvab õnnetunne. Savi voolimine aitab keskenduda just praegusele hetkele ning
psühholoogiline ja loominguline areng teevad tihedalt koostööd. Keraamikaringi peamine eesmärk on anda lapsele võimalus saviga tutvuda ning läbi mõnusa voolimisprotsessi midagi vahvat ka valmis meisterdada.

JUDO

Judo on parim spordiala spordiga alustamiseks.
Judo on mitmekülgne – seetõttu treeningutel arendame jõudu, julgust, osavust, vastupidavust ja pealehakkamist. Treeningu viib läbi Atidao klubi, mis on üks vanimatest judoklubidest Eestis ning laste õpetamisega tegelenud juba üle 40 aasta. Atidao klubi judokad on Eesti tipus.
Lisaks sportlikele saavutustele arendame ka vaimset külge ja anname oma panuse heatahtliku, tugeva ja elurõõmsa inimese kujundamisele.
Treeningutele on oodatud kõik, poisid ja tüdrukud, alates kolmandast eluaastast.