JÄRVEKÜLA LASTEAIA HUVIRINGID 2019/2020 ÕPPEAASTAL

MUUSIKA
Muusikaringis arendame lapse musikaalsust.
Õpime lastelaule, harjutame laulmist rühmades ja ka üksikult.
Arendame rütmitunnet, mängime rütmipillidega, saadame rütmipillidel laule,
harjutame pillimängu iseseisvalt ja ansamblis.
Mängime rütmimänge, laulumänge, liikumismänge.
Eesmärk on arendada muusikalisi võimeid, kõneoskust, rütmitaju, kuulmismeelt.
Muusikaring toimub kahes grupis kaks korda nädalas Järveküla majas ning
Leerimäe majas.
Ringi juhendab muusikaõpetaja Katri Vahesalu
Ringi kuutasu: 15€


TANTS (Järveküla maja)


TANTS (Leerimäe maja)

KERAAMIKA
Keraamikaringi on oodatud väikesed savihuvilised.
Savi on materjal, mille kaudu saame avastada maailma enda ümber ning iseennast
maailmas.
Saviga tegutsemise juures on eelkõige tähtis protsess, mille käigus samaaegselt
areneb loovus ja kasvab õnnetunne. Savi voolimine aitab keskenduda just
praegusele hetkele ning
psühholoogiline ja loominguline areng teevad tihedalt koostööd. Keraamikaringi
peamine
eesmärk on anda lapsele võimalus saviga tutvuda ning läbi mõnusa
voolimisprotsessi midagi vahvat ka valmis meisterdada.
Keraamikaring toimub: üks kord nädalas kahes grupis, Järveküla majas.
Ringi juhendab õpetaja Lisan Tuuling
Kuutasu: 40 €

KUNST
Kunstiringi on oodatud igas vanuses lapsed, kes tunnevad huvi luua oma väikeste
kätega imelist kunsti ning põnevaid meisterdusi. Kogu loomisprotsess on mänguline ning
selle kaudu arenevad lapse tunnetuslikud ja loomingulised võimed ning ta omandab hulga
vajalikke oskusi. Kunstitegevustest saab laps uusi kogemusi, elamusi, rõõmu ja rahulolu ning
võimalust väljendada oma maailmanägemist. Ergutame käelise tegevuse kaudu lapse loovust,
uudishimu, kujutlus- ja algatusvõimet.
Kunstiring toimub üks kord nädalas kahes grupis Järveküla majas ning Leerimäe
majas
Ringi juhendab õpetaja Lisan Tuuling
Kuutasu: 35 €


KOKANDUS
Kokandusringis saavad lapsed proovida ise toiduvalmistamist- ise lõikuda, segada,
kaaluda, katsetada ja maitsta! Olulisel kohal on tervislik toit. Lisaks toidu
valmistamisele pööratakse tähelepanu ka lauakommetele.
Koos ringijuhendajaga valmib midagi maitsvat, mida kohapeal süüa või koju kaasa
võtta.
Kokandusring toimub kahes grupis üks kord nädalas Järveküla majas.
Kuutasu: 30 €