JÄRVEKÜLA LASTEAIA HUVIRINGID 2019/2020 ÕPPEAASTAL

MUUSIKA
Muusikaringis arendame lapse musikaalsust.
Õpime lastelaule, harjutame laulmist rühmades ja ka üksikult.
Arendame rütmitunnet, mängime rütmipillidega, saadame rütmipillidel laule,
harjutame pillimängu iseseisvalt ja ansamblis.
Mängime rütmimänge, laulumänge, liikumismänge.
Eesmärk on arendada muusikalisi võimeid, kõneoskust, rütmitaju, kuulmismeelt.
Muusikaring toimub kahes grupis kaks korda nädalas Järveküla majas ning
Leerimäe majas.
Ringi juhendab muusikaõpetaja Katri Vahesalu
Ringi kuutasu: 15€


TANTS (Järveküla maja)
Lavida Tantsustuudio tantsutreening toimub Järveküla lasteaia saalis, treener Ketri
juhendamisel. Ketrit on saatnud tants terve elu ning muusika ja liikumine on väga
olulisel kohal. Selle emotsiooniga soovib Ketri ka lastele enda õpitut ja kogetud edasi
anda. Tantsutund hõlmab endas erinevaid tantsustiile, ühe treeningu kestvuseks on
45 minutit ning tegevuse eesmärk on luua esmane kontakt lapse ja tantsulise
liikumise vahel ning arendada nii kehatunnetust, rütmitaju kui ka koordinatsiooni.
Lisaks tantsule on tähtsal kohal ka erinevad mängulised liikumised. Ühe kuu tasu on
20 eurot.
Ring toimub üks kord nädalas kolmes grupis Järveküla majas.
Ringi juhendab liikumisõpetaja Ketri Künnapas
Kuutasu: 20€


TANTS (Leerimäe maja)
Olen 10 aastat olnud nii laste kui ka noorte showtantsu juhendaja.
Showtants on emotsionaalne ja mänguline tantsustiil, kus panen kokku tuntud
muusika ning selle saatel kombineeritud sammud. Showtants on segu erinevatest
stiilidest. Lisaks tantsutehnikale kaasan ka showelemente. Lõbus tegevus arendab
rütmitaju, kordinatsiooni ja lavajulgust. Olen tantsijatega käinud palju esinemas nii
oma kondukandi kui ka suurtematel lavadel, näiteks Koolitants ning Kuldne Karikas.
Mulle meeldib, kui tantsijad naudivad laval oma esinemist, sest siis on tööd tehtud
hingega. Kiidan alati oma tantsijaid, kes minuga tantsupisikut jagavad ning nende
lapsevanemaid, kes on abivalmid ja toetavad. Minu spordipisik on tekkinud juba varases lapsepõlves, kui sai käidud tantsutundides. Uut energiat saades, käin metsas jooksmas ja mere ääres jalutamas. Veel ammutan energiat lemmik muusikat kuulates, luuletusi kirjutades, lapsi kallistades- kõik see inspireerib uusi tantse looma. Ka hea uni tagab hea enesetunde uueks algavaks päevaks. Ring toimub kaks korda nädalas kahes grupis Leerimäe majas.
Ringi juhendab õpetaja Tiiu Kass
Kuutasu: 40 €

KERAAMIKA
Keraamikaringi on oodatud väikesed savihuvilised.
Savi on materjal, mille kaudu saame avastada maailma enda ümber ning iseennast
maailmas.
Saviga tegutsemise juures on eelkõige tähtis protsess, mille käigus samaaegselt
areneb loovus ja kasvab õnnetunne. Savi voolimine aitab keskenduda just
praegusele hetkele ning
psühholoogiline ja loominguline areng teevad tihedalt koostööd. Keraamikaringi
peamine
eesmärk on anda lapsele võimalus saviga tutvuda ning läbi mõnusa
voolimisprotsessi midagi vahvat ka valmis meisterdada.
Keraamikaring toimub: üks kord nädalas kahes grupis, Järveküla majas.
Ringi juhendab õpetaja Lisan Tuuling
Kuutasu: 40 €

KUNST
Kunstiringi on oodatud igas vanuses lapsed, kes tunnevad huvi luua oma väikeste
kätega imelist kunsti ning põnevaid meisterdusi. Kogu loomisprotsess on mänguline ning
selle kaudu arenevad lapse tunnetuslikud ja loomingulised võimed ning ta omandab hulga
vajalikke oskusi. Kunstitegevustest saab laps uusi kogemusi, elamusi, rõõmu ja rahulolu ning
võimalust väljendada oma maailmanägemist. Ergutame käelise tegevuse kaudu lapse loovust,
uudishimu, kujutlus- ja algatusvõimet.
Kunstiring toimub üks kord nädalas kahes grupis Järveküla majas ning Leerimäe
majas
Ringi juhendab õpetaja Lisan Tuuling
Kuutasu: 35 €

LASTEJOOGA
Lastejooga on mängulisem versioon joogast. Kõige olulisemal kohal on mäng, läbi
mille on ka põimitud tantsimine ja muusika. Lastejooga tunni tegevuste eesmärgiks
on arendada ning toetada lapse vastupidavust, loovust, fantaasiat,
keskendumisvõimet ning koostööd. Lastejooga loob keskkonna, kus laps tunneb
ennast hoituna ja turvaliselt ning õpib samaaegselt toime tulema oma tunnete ja
emotsioonidega. Mängu käigus õpime erinevaid jooga asendeid ja nende
kasulikkust, koordinatsiooni, venitus-lõdvestust. Lastejooga on põnev, lõbus ja
aktiivne, kus laps saab ennekõike rohkesti mängida, tantsida, jutustada lugusid ja
avada ning vabastada ennast väsitavast päevast.
Lastejooga toimub üks kord nädalas Järveküla maja saalis.
Ringi juhendab õpetaja Britt Puusepp
Kuutasu: 10 €


KOKANDUS
Kokandusringis saavad lapsed proovida ise toiduvalmistamist- ise lõikuda, segada,
kaaluda, katsetada ja maitsta! Olulisel kohal on tervislik toit. Lisaks toidu
valmistamisele pööratakse tähelepanu ka lauakommetele.
Koos ringijuhendajaga valmib midagi maitsvat, mida kohapeal süüa või koju kaasa
võtta.
Kokandusring toimub kahes grupis üks kord nädalas Järveküla majas.
Kuutasu: 30 €